Vepra penale kunder moralit dhe dinjitetit

Tema: Vepra Penale Kunder Moralit Dhe Dinjitetit

Përmbajtja
Titulli

Faqe
Hyrje………………………………….……………………………………………………..
3
Rëndësia e mbrojtjes juridike penale të moralit dhe dinjitetit...……………………..……...
4
Kuptimi i veprave penale kundër moralit dhe dinjitetit……………………………………..
4
Llojet e veprave penale kundër moralit dhe dinjitetit…………………….……...………….
5
Fyerja dhe shpifja si cënuese të moralit dhe dinjitetit………………………………………
6
Ndërhyrje të padrejta në jetën private………………………………………………………
8
Pengimi ose shkelja e fshehtësisë së korrespondencës………………………………….…..
11
Bibliografia……………………………………………………………………….…………
13
Download Link PDF: http://adf.ly/3141184/vepra-penaleNo comments:

Post a Comment