Divorci, studim rreth tij


Tema:                              DIVORCI, STUDIM RRETH TIJ

D
ivorci përfaqëson një të drejtë të njeriut. Ai është shprehje e lirisë së individit për të dashuruar dhe për të zgjedhur. Divorci ndodh vetëm atje dhe atëherë kur ekziston martesa. Pra ai është e kundërta e martesës. Vendosja e të drejtes se divorcit është shprehje e qytetërimit të sotëm dhe njëherësh mund të konsiderohet si nj.....


Download Link PDF:  http://adf.ly/3141184/divorci-studim-rreth-tij

1 comment: