Kontrata Leasing

Tema: Veçoritë e kontratës leasing krahasuar me kontrata të tjera të ngjashme

Qiraja financiare e njohur ndryshe si leasing është një marëdhënie ekonomike dhe juridike e konkretizuar në një kontratë në bazë të së cilës shoqëria e leasing-ut financon blerjen e një sendi, duke u bërë pronar i tij dhe ia jep atë me qera një personi tjetër i cil...

Download Link PDF:
http://adf.ly/3141184/kontrata-leasing

3 comments: