USA Diet Methods: The diet for United States citizens

USA Diet Methods: The diet for United States citizens: This diet is prepared from "Sacro Cuore Memorial" Hospital and is used to heart/overweight patients, to make possible to loss weig...

Zgjerimi dhe perspektiva per zgjerim e BETema: Zgjerimi dhe perspektiva për zgjerim e bashkimit Europian. Trajtim historik-gjeopolitik

Përmbajtja
Titulli

Faqe
Hyrje………………………………….……………………………………………………..
3
Zgjerimi i BE nga 15 në 27 vende anëtare………..…….………...………………….........
4
Turqia dhe BE një problem delikat…….…………………………….……….…………...
5
BE dhe vendet e Ballkanit…………….………...…….…………………………………….
5
BE dhe disa vende të Europës Perëndimore.……….………………………………….....
6
Mikro-shtetet në BE……………...…………..…..........…………………………….….….
6
Konkluzione……………………………………………………………………….………..
7
Bibliografia……………………………………………………………………….…………
8


Download link: http://uploading.com/df36ffe9/dr-europiane-pdf

Teme Diplome

Teme Diplome: 

Presidenti në Republiken e Shqipërise – Raporti i tij me pushtetin legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor.

Te interesuarit t'me shkruajn ne e-mail: detyrakursi.blogspot@gmail.com

Administrimi dhe perfaqesimi i shoqerive te personitTema:            Administrimi dhe përfaqësimi I shoqërive të personit


Përmbajtja
Titulli

Faqe
Hyrje………………………………….……………………………………………………..
3
Shoqëritë e personit. Klasifikimi……………………..........................................................
4
Shoqëritë Kolektive…………………………………….…….…….……….………...…...
4
Administrimi dhe përfaqësimi i Shoqërive Kolektive………...…….…………...……….
5
Shoqëritë Komandite. Administrimi dhe përfaqësimi i tyre…………………..…….......
7
Konkluzione dhe rekomandime……...…………………………………………….………..
9
Bibliografia……………………………………………………………………….…………
10

 
©Zhyljen Sava & Erisilda Shenjetari
Download Link PDF:
http://adf.ly/3141184/e-drejte-tregtare